ขอขอบคุณทาง Chameau Tourist ที่มาพักกับเราและแชร์ภาพเก๋ๆในครั้งนี้ หากมีมีโอกาสในครั้งต่อๆไปอีกทางเรายินต้อนรับนะคะ