Come and hear what they said about THALAY Cha-am By THA

รีวิว ดีๆ จากลูกค้าที่น่ารักของเรา จากทั่วทุกประเทศ จะรอข้าอยู่ใย รีบจองเข้ามาด่วนๆ เรากำลังทำโปรดีๆแจก นะค้า Come and hear what they said about THALAY Cha-am By THA. Enjoy Panoramic View 360. The most comfort Bed. Unexpected Activity on Rooftop. DIY Breakfast and much More. รับฟังประสบการณ์จริงจากลูกค้าที่มาพักกับเรา THALAY ชะอำ รื่นรมย์กับวิว 360องศา. นอนสบายกับเตียงนอนดูดวิญญาณ. พร้อมกิจกรรมต่างๆบนชั้นบนสุด รวมถึงอาหารเช้าที่ให้คุณทำกินเองตามรสชาติที่ถูกใจ […]

Read More